İDMAN ALƏTLƏRİ

Dayaqlar oturub durma və DİGƏR hərəkətlərİn elementlərİnİn İcrası üçün

Parametrlər Ölçülər
Minimum hündürlük 1270 mm
Maksimum hündürlük 1920 mm
En 1400 mm
Çəki 40 kg
Rəngi Boz