Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

ŞTANQ OXLARININ SAXLANMASI ÜÇÜN VERTİKAL SƏBƏT

Parametrlər Ölçülər
Hündürlük 1610 mm
En 1000 mm
Çəki 50 kg
Rəng Boz