Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

GİMNASTİKA OTURACAĞI

Parametrlər Ölçülər
Uzunluq 2000 mm
En 270 mm
Hündürlük 350 mm
Parametrlər Ölçülər
Uzunluq 3000 mm
En 270 mm
Hündürlük 350 mm
Parametrlər Ölçülər
Uzunluq 4000 mm
En 270 mm
Hündürlük 350 mm