Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

ŞTANQ OXU QALDIRICI MEXANİZM

Parametrlər Ölçülər
Hündürlük 800 mm
En 1300 mm
Çəki 10 kg