Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

Məşq körpücüyü

Parametrlər Ölçülər
En 2500 mm
Uzunluq 2500 mm
Hündürlük 40 mm
Taxta ölçüsü 2500x1000x40
Rezin ölçüsü 750x500x40
Rezin sayı 10 ədəd
Parametrlər Ölçülər
En 3000 mm
Uzunluq 2500 mm
Hündürlük 40 mm
Taxta ölçüsü 2500x1000x40
Rezin ölçüsü 1000x500x40
Rezin sayı 10 ədəd
Parametrlər Ölçülər
En 3000 mm
Uzunluq 3000 mm
Hündürlük 40 mm
Taxta ölçüsü 3000x1000x40
Rezin ölçüsü 1000x500x40
Rezin sayı 12 ədəd