Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

DİSKLƏRİN SAXLANMASI ÜÇÜN RƏF

Parametrlər Ölçülər
Uzunluq 900 mm
En 750 mm
Hündürlük 1410 mm
Çəki 24 kg
Rəngi Boz