Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

DİSKLƏRİN SAXLANMASI ÜÇÜN SƏBƏT

Parametrlər Ölçülər
Uzunluq 1370 mm
En 440 mm
Çəki 28 kg
Rəng Boz