Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

Dayaqlar oturub durma və DİGƏR hərəkətlərİn elementlərİnİn İcrası üçün

Parametrlər Ölçülər
Minimum hündürlük 1270 mm
Maksimum hündürlük 1920 mm
En 1400 mm
Çəki 40 kg
Rəngi Boz