Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

DİRƏKLƏR
asma VƏZİYYƏTİNDƏN HƏRƏKƏTLƏRİN İCRASI üçün - ALÇAQ hündürlükdə

Parametrlər Ölçülər
Minimum hündürlük 800 mm
Maksimum hündürlük 1100 mm
En 580 mm
Uzunluq 1000 mm
Çəki (cüt) 160 kg