Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

DİRƏKLƏR
asma VƏZİYYƏTİNDƏN HƏRƏKƏTLƏRİN İCRASI üçün - MÜXTƏLİF hündürlükdə

Parametrlər Ölçülər
Minimum hündürlük 1100 mm
Maksimum hündürlük 1670 mm
Çəki (cüt) 112 kg