Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

DİRƏKLƏR
asma VƏZİYYƏTİNDƏN HƏRƏKƏTLƏRİN İCRASI üçün - YÜKSƏK hündürlükdə

Parametrlər Ölçülər
Minimum hündürlük 1100 mm
Maksimum hündürlük 1600 mm
En 580 mm
Uzunluq 900 mm
Çəki (cüt) 160 kg