Scroll Top

İDMAN ALƏTLƏRİ

YARIŞ TƏBAŞİR QABI

Parametrlər Ölçülər
Hündürlük 915 mm
Diametr 430 mm
Çəki 25 kg